Öğr. Gör. ÖZKAN SARISOY NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. ÖZKAN SARISOY

T: (0282) 250 3918

M osarisoy@nku.edu.tr

W osarisoy.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Muratlı Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MUHASEBE (DR)
Öğrenim Yılları: 2013-2018
Tez: (2018)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2011-2012
Tez: TFRS ve KOBİ TFRS açısından maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesi (2012)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME PR.
Öğrenim Yılları: 2006-2010
Tez:
Lisans
Üniversite: DUALE HOCHSCHULE BADEN-WÜRTTEMBERG MANNHEİM (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:(EXCHANGE)
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:INERNATİONAL RELATİONS
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Önlisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HUKUK BÖLÜMÜ / ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)
Öğrenim Yılları: 2012-2015
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
Öğr. Gör. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
İdari Görevler
Erasmus Birim Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU
2018-
Program Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
2015-2016
Yüksekokul Kurul Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2016
Öğrenci Topluluğu Başkanı TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2009-2011
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Muhasebe
Denetim
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Finansal Muhasebe
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DEMİR Ç., SARISOY Ö., Accounting Ethics Research in Turkey: A Literature Review, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol. 19, pp. 415-438, 2017.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. SARISOY Ö., Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Bölüm: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Raporlama, Yayın Yeri: Paradigma Akademi, Editör: Kalmış, Halis, Eski, İlknur, 2018.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ACAR UĞURLU Y., SARISOY Ö., Maliyetlerin Saptanma Zamanına Göre Maliyet Yöntemleri, Tekstil Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, 4. Uluslararası Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Sempozyumu (18.10.2014-19.10.2014).
Tam metin bildiri
2. SARISOY Ö., Examination of The Acfe 2014 Nations Report and Comparison with Earlier Reports, 3. International Conference on Governance and Accountability (ICGA) and 5. International Student Conference on Governance Fraud Ethics and Corporate Social Responsibility (23.09.2014-26.09.2014).
Özet bildiri
3. TOPAL R. Ş., SARISOY Ö., Journey from Social Responsibility to Community Responsibility: Occupational Health and Safety, 3. International Conference on Governance and Accountability (ICGA) and 5. International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility (IConGFESR) (23.09.2014-26.09.2014).
Özet bildiri
4. SARISOY Ö., AYDOĞDU M., Women and Corruption in the Business Life, 5. International Women and Business Conference (28.05.2014-30.05.2014).
Özet bildiri
5. SARISOY Ö., 2012 ACFE Uluslar Raporunda Finansal Raporlama Yolsuzlukları, 3. Uluslararası Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Sempozyumu (07.09.2013-08.09.2013).
Tam metin bildiri
6. SARISOY Ö., Hileli Finansal Raporlamadan Kaynaklanan Yolsuzlukların Literatür Taraması ile İncelenmesi, 2. Uluslararası Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Sempozyumu (16.06.2012-17.06.2012).
Tam metin bildiri
7. SARISOY Ö., Certified Public Acountant s Perspectives To International Financial Reporting Standards Example In Edirne City, 4. International Student Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility (01.01.2012-01.01.2012).
Özet bildiri
8. ÇALIYURT K., SARISOY Ö., NEŞE SEZER K., DERYA HİLAL K., Sustainability in Airlines Industry London 18 20 April 2011 United Kingdom, First International Symposium CSR, London Metropolitan University (19.04.2011-20.04.2011).
Tam metin bildiri
9. SARISOY Ö., 2010 ACFE Uluslar Raporunun İncelenmesi, 3. International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility (01.01.2011-01.01.2011).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SENEM BAĞCIOĞLU Ö., SARISOY Ö., NEŞE SEZER K., Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Yasal Zorunluluk Olarak Uygulanması Meslektaşların Mesleğe Devamını Etkiler mi?, 1. Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Sempozyumu (25.10.2011-26.10.2011).
Tam metin bildiri
Üyelikler
Konferans Genel Sekreteri - International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012.
Konferans Genel Sekreteri -  Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2012.
Muhasebe ve Finansman Araştırma Topluluğu (Trakya Üniversitesi), Üye, 2006-2012.